Relacja z webinarium „PPK BEZ TAJEMNIC”

Ósmego lipca o godzinie 13:00 odbył się dwunasty Wirtualny Business Mixer pt.: „PPK bez tajemnic”. 

Zaproszony prelegent Piotr Dygas to absolwent EMBA Uniwersytetu Warszawskiego. Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Pekao TFI SA. Doświadczony menadżer związany z rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Od 2001 roku specjalizuje  się w zagadnieniach rynku funduszy inwestycyjnych, usługi zarządzania aktywami oraz w zarządzaniu sprzedażą. Posiada doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań optymalizacji lokowania nadwyżek firm, programów PPE oraz PPK. Obecnie aktywnie uczestniczy w procesach związanych z PPK po stronie instytucji finansowej, pracodawcy i pracownika. Jako doskonały ekspert w dziedzinie omawianych planów kapitałowych dostarczył uczestnikom szerokiej wiedzy oraz szczerych i dogłębnych odpowiedzi na pytania zadawanych pod koniec webinaru.

Spotkanie otworzył prezes Stowarzyszenia Absolwentów Sylwester Wybranowski zapowiadając zaplanowany na 19 września BAL ABSOLWENTÓW, który w tym roku odbędzie się w hotelu Westin. Przy tej okazji poprosił o wsparcie finansowe przy organizacji Balu. W obecnej, trudnej, pokowidowej sytuacji każdy indywidualnie, a także firmy w postaci partnerów są zaproszeni do wsparcia działań Stowarzyszenia. W drugiej kolejności głos zabrał dr Tomasz Ludwicki, dyrektor studiów EMBA@UW, który zapowiedział rekordową w liczbach graduację XXVI i XXVII edycji studiów, zaplanowaną na dzień 19 września przed BALEM ABSOLWENTÓW. Dr Ludwicki przypomniał przy tej okazji również, iż rekrutacja na nową edycję studiów trwa i wszyscy kandydaci zaproponowani przez absolwentów otrzymują 10% zniżki z czesnego. Dr Ludwicki nie zapomniał także o urodzinach wiceprezesa klubu, aktywnego działacza, organizatora wielu imprez, Krzysztofa Pajączka. Jeszcze raz Krzysztofie, życzymy Ci wszystkiego najlepszego!

Piotr Dygas rozpoczął właściwą część swojego wystąpienia od  przedstawienia PPK w liczbach. Na slajdzie uczestnicy mieli okazję zapozna się z kolejnymi etapami wdrażania ustawy o PPK. Pierwsza została opisana perspektywa pracownika, co pozwoliło uczestnikom spotkania zapoznać się ze strukturą Pracowniczych Planów Kapitałowych, dowiedzieć się o cechach, limitach, ale także możliwościach związanych z przystąpieniem do programów. Przypomniane zostały obecnie istniejące filary systemu emerytalnego i umiejscowione w nich PPK. W dalszej części uczestnicy dowiedzieli się jakie są zasady i warunki dopisywania siebie samych lub pracowników do PPK w zależności od wieku. Przedstawione zostały również dokładne informacje dotyczące wpłat minimalnych i maksymalnych dokonywanych przez pracodawcę i pracownika. Ważną częścią spotkania były opisane sposoby rezygnacji, wypłaty oszczędności i zmiany instytucji obsługującej wybrany plan. Omówione zostały również przypadki zarządzania kontem ppk na okoliczność różnych sytuacjach życiowych takich jak: zmiana pracy, rozwód, śmierć jednego z małżonków, osiągnięcie wieku emerytalnego,  potrzeba pożyczki na dom, czy nagła trudna sytuacja zdrowotna.

Pod koniec prezentacji uczestnicy zadawali pytania na temat opłacalności PPK dla „zwykłego” człowieka, elastyczności systemu (czy można w dowolnym momencie zwiększać i zmniejszać deklarowaną sumę wpłat?,) a także na temat narzędzi ochrony kapitału.

Spotkanie można uznać za bardzo udane. Wszyscy byli żywo zainteresowani tematem. Piotr Dygas zaprosił do kontaktu, jeśli ktoś będzie miał więcej pytań na omawiany temat. Żegnając się z uczestnikami i dziękując za owocne spotkanie wice prezes Stowarzyszenia Absolwentów Krzysztof Pajączek zaprosił na kolejne bardzo ciekawe spotkanie, które odbędzie się 15 lipca o godzinie 13:00. Tematem kolejnego Wirtualnego Business Mixera będzie: „Executive Guide to LinkedIn”, które poprowadzi Pani Ola Pucicka, Head of Poland and Adriatic at LinkedIn.

Poniżej zamieszczamy prezentacje do webinarium

Webinarium EMBA PPK bez Tajemnic

PPK one pager – JSFP