Relacja z webinarium – „Dług prywatny (Private Debt) w Polsce jako forma finansowania. Strukturyzowanie transakcji.”

1 lipca 2020 r. odbył się webinar przedstawiający sposoby finansowania przedsiębiorstw pod postacią długu oraz hybrydy długu i pewnych cech kapitału własnego, czyli generalnie mówiąc – mezzaine. Te formy zasilania w kapitał od strony inwestycyjnej są też bardzo rentownym sposobem alokacji wolnych środków finansowych inwestorów indywidualnych jak i instytucjonalnych.  Spotkanie to było bardzo nastawione na aspekty praktyczne dzięki uczestnictwu w tym webinarze podmiotów profesjonalnych z rynku kapitałowego tj. Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz Mount TFI S.A.

Spotkanie rozpoczął bardzo precyzyjnie o 11.00 Pan Sylwester Wybranowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, który w imieniu Zarządu Stowarzyszenia przywitał wszystkich uczestników, gości oraz partnerów spotkania. Następnie partnerzy także przedstawili swoją działalność operacyjną i biznesową. Dom Maklerski reprezentował Pan Radosław Jodko, który pełni funkcję Członka Zarządu odpowiedzialnego głównie za pion sprzedaży natomiast w imieniu Mount TFI S.A. występował Pan Michał Ferenc, wybitny Zarządzający funduszami inwestycyjnymi typu dłużnego.

Gdy przyszedł czas na prezentację prowadzący zainicjował spotkanie od kilku definicji, które były niezbędne do zrozumienia całego wykładu. Terminy te wywodziły się z struktury kapitałowej spółki i zawierały sub-grupy finansowania jakie znajdują się w spektrum od klasycznego senioralnego długu do klasycznego equity (kapitału własnego). Następnie przeszliśmy do wytłumaczenia tych definicji na przykładach bilansów spółek. Tutaj mogliśmy dowiedzieć się jak powstaje finansowanie Unitranche i czym różni się od finansowania Mezzaine. Dodatkowo poznaliśmy formę zabezpieczeń, które dla firmy pożyczkowej może być ustalone.

W kolejnych etapach szkolenia były omówione przedmiotowe klasy aktywa przez pryzmat ryzyka i rentowności, jak kształtują się aktywa pod zarządzaniem w funduszach Private Debt czy też cele zaciągania tego typu długu. Ważnym wnioskiem było stwierdzenie Pana Michała jakie wynikało z historycznych danych jak i jego bogatego doświadczenia: „klasy długu typu Private Debt cechują atrakcyjne stopy zwrotu oraz relatywnie niskie odchylenie standardowe rocznych stóp zwrotu z tej klasy aktywów”. Od strony analitycznej można to interpretować następująco: te klasy aktywów mogą oferować atrakcyjne premie inwestycyjne w dłuższym terminie gdyż premia za ryzyko kompensuje historyczne niepowodzenia inwestycyjne.

Następnie Pan Michał opisał detale jak wyglądają realia jego pracy w Mount TFI S.A. tj. negocjacje z emitentami, ustalanie szczegółów inwestycyjnych poprzez Term Sheet, schemat akceptacji inwestycji przez komitet inwestycyjny, jak wyglądały historyczne pipeline-y projektów, jak strukturyzować transakcję poprzez zrozumienie grupy kapitałowej emitenta, jakie są etapy procesu inwestycyjnego. Wszystkie te aspekty są bardzo ważne z punktu widzenia źródła spłaty z obligacji i bezpieczeństwa funduszu oraz środków zainwestowanych przez inwestorów.

W kolejnych minutach Pan Michał przedstawił podstawowe błędy w analizie bilansu oraz rachunku wyników spółki (m.in. tzw „pompowanie aktywów”, jakość portfela należności czy też zobowiązania pozabilansowe). Zwrócona też została uwaga na miękkie dane w analizie spółki jak jakość zarządu oraz udziałowców. Informacje te były prezentowane na przykładzie konkretnych emitentów działających na rynku długu i notowanych na GPW Catalyst.

W następnych slajdach Pan Michał opowiedział o błędach w „ustanawianiu zabezpieczeń”. Zostały poruszone problemy utwardzania zabezpieczeń, udziałów mniejszościowych, brak prawa głosu, brak pełnomocnictwa procesowego czy też problemy realnej wartości zabezpieczenia na moment emisji i w trakcie życia emisji (szczególnie w momencie wykupu).

Podczas następnych slajdów Pan Michał przeszedł przez praktyczne aspekty strukturyzowania transakcji. Były omawiane przykładowe Term Sheet-y (TS) oraz analiza TS przez pryzmat wbudowania go w transakcję i potencjalnego emitenta. Dodatkowo poruszane były wady i zalety najpopularniejszych zabezpieczeń jakie możemy zobaczyć w strukturyzowaniu transakcji Private Debt. Mogliśmy się także dowiedzieć, które zabezpieczenia generalnie w opinii Pana Michała są lepsza a które mają ukryte niedoskonałości.

Na samym końcu Pan Michał odniósł się do aspektów koronawirusa i jego zdania na temat wpływu wirusa na rodzaje finansowania i perspektywy rynku dłużnego. Następnie Pan Radosław oraz Pan Michał odnosili się do pytań uczestników i zakończyli wykład.

W przyszłości pojawią się kolejne spotkania „inwestycyjne” gdzie omawiane będą praktyczne detale funkcjonowania Corporate Finance oraz wsparcia „biznesu” dzięki rynkom kapitałowym. W ten sposób będziemy chcieli zaspokoić wywołany tym szkoleniem głód wiedzy. Gdyby jednak pojawiły się już teraz pilne pytania dotyczące prezentacji zachęcamy do kontaktu na adres mailowy sprzedaż@pcdm.pl

Dziękujemy za udział

Zarząd Stowarzyszenia wraz z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. oraz Mount TFI S.A.

Private debt PCDM PREZENTACJA DO WYSTĄPIENIA

About the Author

You may also like these