POWRÓT Z KWARANTANNY DO PRACY W WARUNKACH ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO. RELACJE: PRACODAWCA – PRACOWNIK. – podsumowanie III Wirtualnego Business Mixera & galeria zdjęć

Trzeci Wirtualny Business Mixer pt.: „Powrót z kwarantanny do pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego. Relacje pracodawca/pracownik” odbył się 29 kwietnia 2020.

Było to niezwykle interesujące spotkanie, które dało uczestnikom możliwość zapoznania się z zagadnieniami medycznymi i legislacyjnymi powrotu do pracy po zakończeniu  izolacji.

Tradycyjnie uczestniczących w spotkaniu – członków Stowarzyszenia, sympatyków Stowarzyszenia i zaproszonych gości, przywitali: jego prezes – Sylwester Wybranowski oraz Tomek Ludwicki, dyrektor Programu EMBA@UW.

NOTA BENE: Przed rozmowa Sylwester poinformował uczestników, iż rady i informacje pochodzące od prelegentów, są aktualne na dzień dzisiejszy (29 kwietnia 2020), ponieważ sytuacja spowodowana przez pandemię dynamicznie się zmienia. Ta uwaga dotyczy także materiałów przygotowanych na potrzeby spotkania. Mamy jednak nadzieję, ze okażą się one pomocne w zorganizowaniu bezpiecznego powrotu do pracy, niezależnie, czy jesteśmy pracodawcami czy zatrudnionymi.

Część właściwą Wirtualnego Business Mixera rozpoczęła dr Dorota Świetlicka przedstawiając plan spotkania, którego struktura w założeniu miała obejmować trzy elementy:

 1. Informacje na temat SARS2-COVID19 – Status Quo
 2. Legislacja dotyczącabezpiecznego powrotu do pracy
 3. Zagadnienia związaneze zmianami stylu pracy i etyki w obliczu globalnej sytuacji kryzysowej.  (Tej części z powodu limitu czasowego nie omówiono).

Spotkanie rozpoczęło się nakreśleniem obecnej sytuacji pandemicznej oraz pytaniem – kiedy możemy spodziewać się końca pandemii?

Uczestnicy zapoznali się z faktami na temat sposobu rozprzestrzeniania się wirusa, stanu epidemiologicznego, statystykami i krótkim opisem przebiegu podobnych epidemii w historii, jak SARS 1 w latach 2002-2004 i MERS-CoV w 2012 roku.

Jednoznacznie stwierdzono, ze obecnie nie ma skutecznego leczenia COVID19 a wszystkie terapie sa eksperymentalne.

Wynika to z faktu, że publikacje pochodzące z krajów dotkniętych pandemią (212 krajów, stan na 29 kwietnia 2020), dotyczą badań klinicznych obserwacyjnych na bardzo małych grupach chorych, są nieskoordynowane globalnie, a skuteczność terapii nie jest potwierdzona badaniami przeprowadzonymi lege artis.

Profesor Janusz Kocik expressis verbis stwierdził, że bardzo trudno określić przybliżoną datę powstania szczepionki i nie powinniśmy się jej spodziewać wcześniej niż za dwa – trzy lata.

Potwierdzono również, że dzieci są nosicielami wirusa, jednak z uwagi na inny niż u dorosłych mechanizm reakcji układu odpornościowego, dużo rzadziej chorują pełnoobjawowo, a jeśli już, to przebieg choroby jest łagodny. Zwrócono uwagę, że dzieci mogą być źródłem zakażenia, dlatego nieprzetestowane, powinny być izolowane od osób starszych oraz z obniżoną odpornością, np. chorych onkologicznych, w trakcie lub po chemioterapii, po przeszczepach, osób z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, schorzeniami rzadkimi, osób przyjmujących leki obniżające odporność, np. sterydy, itp.

Kolejnym zagadnieniem było – Jak bezpiecznie wrócić do pracy? Do odpowiedzi na to pytanie została zaproszona Pani dr Iwona Wrześniewska – Wal, lekarz i prawnik.

Uczestnicy dowiedzieli się o odpowiedzialności prawnej, jaka leży po stronie pracodawcy, obowiązkach, które spełnić muszą pracodawca i pracownik i o wiążącym obie strony nakazie współpracy.

Kilka omawianych w tej części kwestii dotyczyło również etyki, nabycia nowych umiejętności przystosowawczych i adaptacyjnych do życia w świecie “po-pandemicznym”. Rozwiązania zdroworozsądkowe, których podłożem jest troska o bezpieczeństwo pracy, mogłyby być odebrane jako dyskryminacja (propozycja by pracownicy w wieku podwyższonego ryzyka pracowali nadal zdalnie, nakaz poddawania się testowi w kierunku COVID-19).

Profesor Janusz Kocik przedstawił zasady dotyczące stworzenia bezpiecznego miejsca pracy z perspektywy medycznej. Vide: slide deck w załączeniu.

Wskazał najbardziej efektywne maski, a także zwrócił uwagę na dezynfekcję powierzchni i wietrzenie pomieszczeń.

Wirus przenoszony jest najczęściej drogą powietrzną a także przez powierzchnię na przedmiotach. Jako bardzo istotne wskazał edukację  pracowników na temat sytuacji epidemicznej, choroby i wypracowania najlepszych rozwiazań w obszarze bezpieczeństwa i efektywności pracy.

Prowadzący zaprosili uczestników do kontaktu i zaproponowali pomoc w obszarach swoich ekspertyz.

Dr Dorota Świetlickadorotaswietlicka@yahoo.com, lekarz, etyk

Prof. Janusz Kociksekretariat@clinag.pl, epidemiolog, onkolog

Prezentację Prof. Janusza Kocika znajdziecie tu:

Dr  Dorota Świetlicka zaproponowała zapoznanie się  z interesującymi   filmami i artykułami, poniżej znajda Państwo stosowne linki:

 1. When  and how will the COVID19 end?by The Medical Futurist  https://medicalfuturist.com/

https://www.youtube.com/watch?v=lvPjeJbk9V4&feature=youtu.be

Plus zapoznanie się z artykułem na powyższy temat: https://medicalfuturist.com/when-and-…

 1. How will life change after COVID 19?by The Medical Futurist

https://www.youtube.com/watch?v=8lmRXXZ5dGA

 1. The Washington Post: Pandemic ethics, by Peter Singer and Richard Yetter Chappell

 https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/27/pandemic-ethics-case-experiments-human-volunteers/?arc404=true

 1. WEF: COVID19 BRIEF:
 • Impact on Financial Markets
 • Impact on Travel
 • Impact on Trade
 • The Media Role during COVID19
 • Finding a Vaccine
 • Avoiding COVID19 Infection and Spread
 • Government Response to COVID19
 • COVID19 Workforce Impact

https://intelligence.weforum.org/topics/a1G0X000006O6EHUA0?tab=publications

 1. The First Modern Pandemic, by Bill Gates, https://www.gatesnotes.com

https://www.gatesnotes.com/Health/Pandemic-Innovation

 1. Financial Times: The world after coronavirus, by Yuval Noah Harari

https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i zapraszamy na kolejne webinary.

Pozostajemy do Waszej dyspozycji,

Sylwester Wybranowski i Krzysztof Pajączek

 

About the Author

You may also like these