Oferta dla Partnerów Stowarzyszenia

EMBA@UW ALUMNI
Oferta dla Partnerów Stowarzyszenia – luty 2020
2020 Graduation / Homecoming
Stowarzyszenie Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW “Nowy Świat”

INFORMACJA O PROGRAMIE EMBA@UW

Mamy dwa programy:
Excecutive MBA (US – program w języku angielskim)
 Excecutive MBA (PL – program w języku polskim)
Nasz program Executive MBA powstał w 1991 roku we współpracy z University of
Illinois at Urbana –Champaign (UoI) i był pierwszym międzynarodowym programem
MBA w Polsce. Jego powstanie i funkcjonowanie było możliwe dzięki wsparciu ze
strony fundacji Forda i Mellona oraz USAID.
Nasz program Executive MBA ukończyło do tej pory ponad tysiąc studentów.
Każdego roku program Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje czołowe
miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach programów MBA.
Program akredytowany jest przez AMBA oraz EQUIS.

EMBA@UW – ALUMNI

 • Ponad 1000 absolwentów
 • Aktywne Stowarzyszenie Absolwentów
 • Wsparcie UW

Nasi absolwenci to w większości:
managerowie*
kadra zarządzająca*
przedsiębiorcy
*sektor prywatny i państwowy, administracja rządowa

Zapraszamy na naszą stronę:
http://www.alumni.org.pl/
Relacja z działalności stowarzyszenia oraz dane kontaktowe.

Nasze Cele:

 • Networking i budowanie relacji
 • Rozwój wiedzy profesjonalnej
 • Rozwój kariery zawodowej
 • Promocja i wsparcie Programu MBA
 • Wspieranie inicjatyw naukowych
 • Propagowanie zasad etyki zawodowej w działalności biznesowej
 • Promocja Stowarzyszenia oraz jego członków w kręgach nauki, biznesu i
  administracji państwowej
 • Utrzymywanie stałych kontaktów zawodowych wśród absolwentów Programu, w tym w szczególności wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych

„BUSINESS CASE” DLA PARTNERÓW:

  • Kontakty biznesowe & rozwój biznesu
  • Kontakty do potencjalnych klientów
  • Kontakty do potencjalnych przyszłych pracowników
  • Reklama wśród absolwentów, a także studentów programu Excecutive MBA@UW

To wszystko opiera się na zasadach
współpracy z organizacją „non for profit”.
Stowarzyszanie współpracuje z
szeregiem wiodących firm na rynku.

OFERTA – „DIAMOND PARTNER”

 • Wyłączność w branży
 • Możliwość umieszczenia własnych materiałów reklamowych
 • Spot reklamowy dostarczony przez sponsora, który zostanie wyemitowany minimum 6- krotnie podczas uroczystości
 • Umieszczenie Logo w ramach oficjalnych informacji i komunikacji o balu
 • Honorowe miejsca i trzy podwójne zaproszenia dla przedstawicieli lub kluczowych gości Państwa firmy
 • Minimum 2 krotne podziękowania i informowanie gości-uczestników balu o roli
  PARTNERA GŁÓWNEGO
 • Możliwość przygotowania i dystrybucji pakietów pożegnalnych – reklamówek z
  gadżetami i materiałami PARTNERA GŁÓWNEGO
 • Możliwość krótkiego wystąpienia podczas balu
 • Komunikacja mailowa w ramach podsumowania wydarzenia adresowana do całej bazy absolwentów
 • Bezpłatną prezentacją Państwa eksperta podczas jednego z spotkań Stowarzyszenia
 • Założony budżet PARTNERA GŁÓWNEGO to 10 000 zł (w formie darowizny na
  Stowarzyszenie)

OFERTA – „GOLD PARTNER”

 • Spot reklamowy dostarczony przez sponsora, który zostanie wyemitowany minimum 3-krotnie podczas uroczystości
 • Umieszczenie Logo w ramach oficjalnych informacji i komunikacji o Balu
 • Dwa podwójne zaproszenia dla przedstawicieli lub kluczowych gości Państwa firmy
 • Minimum 1 krotne podziękowania i informowanie gości-uczestników balu o roli PARTNERA WIECZORU
 • Możliwość przygotowania i dystrybucji pakietów pożegnalnych – reklamówek z gadżetami i materiałami PARTNERA WIECZORU
 • Komunikacja mailowa w ramach podsumowania wydarzenia adresowana do całej Bazy Absolwentów
 • Założony budżet PARTNERA WIECZORU to 4 000 zł (w formie darowizny na
  Stowarzyszenie)

OFERTA – „SILVER PARTNER”

 • Oferta głównie dla naszych absolwentów którzy chcą wspomóc stowarzyszenie
 • Spot reklamowy dostarczony przez sponsora, który zostanie wyemitowany 2-krotnie podczas uroczystości
 • Umieszczenie Logo w ramach oficjalnych informacji i komunikacji o Balu
 • Podwójne zaproszenie
 • Podziękowanie podczas balu
 • Założony budżet „SILVER PARTNERA” to 1 500 zł (w formie darowizny na Stowarzyszenie)

OFERTA – „BRONZE PARTNER”

 • Oferta głównie dla naszych absolwentów którzy chcą wspomóc stowarzyszenie
 • Umieszczenie Logo w ramach oficjalnych informacji i komunikacji o Balu
 • Pojedyncze zaproszenie
 • Podziękowanie podczas balu.
 • Założony budżet „BRONZE PARTNERA” to 1 000 zł (w formie darowizny na Stowarzyszenie)

KONTAKT
W razie pytań proszę o kontakt przedstawicieli
zarządu Stowarzyszenia Absolwentów:
Krzysztof Pajączek
Vice Prezes Stowarzyszenia / główny organizator
krzysztof.pajaczek@gmail.com
+48 723 998 528

Tomek Kacprzak
Prezes Stowarzyszenia
tomkacprzak@gmail.com
+48 601 318 620

zobacz lub pobierz naszą ofertę 2020