„Nowe modele prowadzenia spotkań biznesowych i organów spółek” – zaproszenie na V Wirtualny Business Mixer – 13 maja 2020

Zarząd Stowarzyszenie Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW “Nowy Świat” zaprasza na piąte już, wirtualne spotkanie dedykowane dla członków i sympatyków Stowarzyszenia. Agenda spotkania:

  1. Nowa/stara rzeczywistość, czyli spotkania zdalne
  2. Realizacja potrzeb biznesowych – w sytuacji nagłej czy izolacji
  3. Zarządzanie spotkaniami zdalnymi
  4. Interakcja z uczestnikami w trakcie spotkań zdalnych
  5. Rejestracja spotkań jako „dowód w sprawie”
  6. Możliwość uczestnictwa w posiedzeniach zarządu i rady nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz udziału w zgromadzeniach wspólników i w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – w świetle ostatnich zmian przyjętych w związku z epidemią koronawirusa,
  7. Praktyczne aspekty przygotowania się do zdalnego organizowania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej, jak również zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  8. Składanie oświadczeń woli, w tym zawieranie umów w formie elektronicznej, w dobie aktualnych problemów wynikających z pandemii,

Prelegenci:

Robert Pietrusiński. Prawnik, doktor nauk ekonomicznych ze specjalnością nauk o zarządzaniu. Docent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista prawa cywilnego i handlowego. Doradca zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, członek wielu rad nadzorczych. Teoretyk i praktyk nadzoru właścicielskiego i ładu korporacyjnego.

Marek Jałoszyński – ekonomista, ekspert w zakresie finansów i organizacji przedsiębiorstw, manager. Dyrektor ds. Organizacji i Rozwoju w Intertrading System Technology sp. z o.o., uznanego integratora w branży informatycznej specjalizującego się w rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa, komunikacji i wirtualizacji.

Aleksander Klessa – Architekt rozwiązań IT, ekspert w zakresie rozwiązań komunikacji, sieci i cyberbezpieczenstwa. Dyrektor Działu Transformacji Cyfrowej w Intertrading System Technology sp. z o.o.,

Michał Marczuk – radca prawny w kancelarii Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa, specjalizujący się w prawie gospodarczym w tym w szczególności w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, a także w negocjowaniu umów handlowych.

Termin: 13 maja 2020r.

Godziny: 10:00 do 12:00

Kanał: Zoom – w wersji on-premise na infrastrukturze EXATEL S.A. (rekomendowane jest zainstalowanie sobie aplikacji przed webinarem lub dostęp przez przeglądarki chrome lub firefox). Host: Szymon Ruman, EXATEL S.A.

Zgłoszenia: proszę kierować na adres: krzysztof.pajaczek@gmail.com w terminie do 12.05.20.

W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko oraz adres mailowy na który ma zostać wysłane zaproszenia.

Opłata: Bezpłatne lub dowolna wpłata na konto Stowarzyszenia

Przy tej okazji przypominamy Wam, że jesteśmy organizacją utrzymującą aktywność dzięki rocznym składkom oraz dzięki innym dobrowolnym wpłatom członków Stowarzyszenia lub zewnętrznych darczyńców. Zachęcamy zatem do dokonywania wpłat na konto Stowarzyszenia:
07 2030 0045 1110 00000333 1250.

W imieniu Zarządu pozdrawiamy serdecznie i pozostajemy do dyspozycji

Sylwester Wybranowski & Krzysztof Pajączek