Kontakt

Stowarzyszenie Absolwentów
Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW
„Nowy Świat”

ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

Sylwester Wybranowski                                       Krzysztof Pajączek
Prezes Zarządu                                                    Wiceprezes Zarządu
tel. 604 272 433                                                    tel. 723 998 528
sylwester.wybranowski@gmail.com                   krzysztof.pajaczek@gmail.com     

pomoc@alumni.org.pl

e-mail: administrator@goldlion.pl

Pobierz deklarację

Skan wypełnionej deklaracji proszę wysyłać na adres mailowy:

krzysztof.pajaczek@gmail.com