Inwestowanie w sztukę w kryzysie – relacja

„Inwestowanie w sztukę w kryzysie” to temat prezentacji przeprowadzonej przez Agnieszkę Gniotek, historyka sztyki, krytyka marchanda rynku sztuki i artadvisora, właścicielkę Xanadu Galerii i Domu Aukcyjnego. Wykład równolegle prowadzony był jako merytoryczna opowieść o inwestowaniu oraz wirtualne zwiedzanie Galerii Xanadu w Warszawie, które możliwe było dzięki modelowi 3d udostępnionemu uczestnikom na platformie zoom. 

W trakcje prezentacji Agnieszka Gniotek nakreśliła bieżącą sytuację ekonomiczną w kontekście inwestycyjnym. Mówiła o przesłankach, które wskazują na korzyści płynące z inwestycji alternatywnych w obliczu obniżenia stóp procentowych, niepewnej sytuacji gospodarczej, inflacji, tanienia złotówki w stosunku do innych walut. Podała dane statystyczne dotyczące I kwartału 2020 r. na rynku sztuki, a sytuację bieżącą porównywała z kryzysem na rynkach finansowych z lat 2008-2010. Tematem omówienia były też wskazówki na temat tego, jakimi kryteriami kreować się przy wyborze obiektów inwestycyjnych na rynku sztuki, jakimi narzędziami posługiwać się przy minimalizowaniu ryzyka, jak korzystać z pomocy doradców, czego nie kupować i jakiego okresu wyjścia z inwestycji się spodziewać. Powyższe zagadnienia omówione były po części także na przykładach dzieł sztuki z kolekcji Galerii Xanadu. Spotkanie zakończyła runda pytań, zadawanych przez uczestników, które dotyczyły przede wszystkim takich tematów, jak optymalizacja ryzyka inwestycyjnego i zarzadzanie kolekcją dzieł sztuki w celu podniesienia jej wartości.

About the Author

You may also like these