Integration meeting of EMBA@UW alumni/students at the “Mała Warszawa” Club – Thursday 17 June 2021

On behalf of the Board of the Warsaw-Illinois Alumni Association Executive MBA and Executive MBA @ UW, we would like to invite You to the alumni/students of EMBA @ UW to integration meeting.

Planned number of participants: approx. 60 people.

Date and Time: Thursday, June 17, 2021 at 18.00 – 23.00 CET.

Place: Mała Warszawa, (Warsaw, ul. Otwocka 14)  https://www.malawarszawa.pl/

Participation cost:

  • PLN 0 for members of the WIEMBA and EMBA@UW alumni association who paid the PREMIUM membership fee for 2021 (PLN 500). We pay the fees to the account of the association (details below).
  • PLN 70 for members of the WIEMBA and EMBA@UW alimni association who paid the regular membership fee for 2021. (150 PLN)
  • PLN 120 – for other students/alumni of EMBA@UW and for accompanying persons.

The entry fee includes catering in the form of a Swedish buffet and a 5-hour open bar for soft-drinks, beer, white and red wine, vodka, from 18.00-23.00 CET.

Deadline for payments and applications: Please make payments in the appropriate amounts by June 11, 2021 to the account of the Warsaw-Illinois Executive MBA and EMBA@UW Alumni Association (account number 07 2030 0045 1110 0000 0333 1250).

Payment title: Donation for statutory purposes.
Applications for participation, please send to my e-mail: krzysztof.pajaczek@gmail.com

Event partners:

Elgór + Hansen S.A. deals with the design and production of power supply and switching equipment for machines used in mining, electronic components, design and implementation of IT solutions, implementation of industrial automation systems, development of technical designs of systems and devices, and integration of power supply and automation systems. The company operates in Poland and abroad.

https://elgorhansen.com/

International Management Center of the University of Warsaw

https://www.mcz.edu.pl/

We remain at your disposal.

spotkanie integracyjne absolwentów/studentów EMBA@UW w Klubie “Mała Warszawa” – czwartek 17 czerwca 2021

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i Executive MBA@UW chcialibyśmy Was 

serdecznie zaprosić na spotkanie integracyjne świąteczne absolwentów/studentów EMBA@UW

Planowana liczba uczestników: ok. 60 osób.

Termin:  czwartek 17 czerwca 2021r. w godz. 18.00 – 23.00.

 Miejsce: Mała Warszawa, (Warszawa, ul. Otwocka 14). https://www.malawarszawa.pl/

Koszt udziału:

  • 0 zł od członków stowarzyszenia WIEMBA i EMBA@UW, którzy opłacili składkę członkowską PREMIUM za 2021r. (500zł).  Składki opłacamy na konto stowarzyszenia poniżej.
  • 70zł od od członków stowarzyszenia WIEMBA i EMBA@UW, którzy opłacili zwykłą składkę członkowską za 2021r. (150zł)   
  • 120zł – od pozostałych studentów/absolwentów EMBA@UW i od osób towarzyszących 

Wpisowe obejmuje catering w formie bufetu szwedzkiego i 5h open bar na soft-drinki, piwo, wino białe i czerwone, wódkę, w godz. 18.00-23.00.

Termin wpłat i zgłoszenia:  Wpłaty w odpowiednich wysokościach proszę dokonywać w terminie do 11 czerwca  2021r. na konto

Stowarzyszenia Absolwentów Warsaw-Illinois Executive MBA i EMBA@UW (nr konta 07 2030 0045 1110 0000 0333 1250).

Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe. Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać na mojego maila: krzysztof.pajaczek@gmail.com

Partnerzy eventu: 

Spółka Elgór+Hansen S.A. zajmuje się projektowaniem oraz produkcją aparatury elektrycznej zasilającej oraz łączeniowej do maszyn stosowanych w górnictwie, podzespołów elektronicznych, projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań informatycznych, realizacją przemysłowych systemów automatyki, opracowywaniem projektów technicznych systemów i urządzeń oraz integracją systemów zasilania i automatyki. Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą.

https://elgorhansen.com/

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

https://www.mcz.edu.pl/

Serdecznie pozdrawiamy i pozostajemy do dyspozycji

Sylwester Wybranowski i Krzysztof Pajączek