„CO DALEJ Z INWESTOWANIEM NA GIEŁDZIE, CO Z NASZYMI PIENIĘDZMI?” – podsumowanie, prezentacja i nagranie z IV Wirtualnego Business Mixera

Czwarty z cyklu Wirtualny Business Mixer zatytułowany: „ Co dalej z inwestowaniem, co z naszymi pieniędzmi?” odbył się 6 maja 2020. Spotkanie bogate w wiedzę merytoryczną zostało poprowadzone przez znakomitego eksperta rynków kapitałowych, menadżera instytucji finansowych dr n. praw. Ludwika Sobolewskiego. W spotkaniu uczestniczyło blisko 40 uczestników żywo zainteresowanych tematem o czym świadczy ilość pytań zadawanych po prezentacji i przekroczony czas spotkania.

Tradycyjnie uczestniczących w spotkaniu – członków Stowarzyszenia, sympatyków Stowarzyszenia i zaproszonych gości, przywitał: jego prezes – Sylwester Wybranowski.

Dr Sobolewski rozpoczął swoją prezentację od nakreślenia tego, jak postrzegany jest rynek polski na świecie, a także zmian, jakie zaszły na giełdzie w związku z kryzysem spowodowanym pandemią.  Wskazał na spodziewaną wzmożoną aktywność inwestorów po „opanowaniu” pandemii. Ostatni punkt tej części prezentacji dotyczył firm i tego jak one zostały zmuszone do zmian w związku z nową sytuacją. Dr Sobolewski jako ważny czynnik w czasach transformacji wskazał na to że ważna jest gotowość firm na mobilność i elastyczność w różnych dziedzinach swojego funkcjonowania. Wspomniał, że w dzisiejszych czasach istotne jest pochodzenie dostawców (czy są lokalni, czy może spoza strefy czasowej przedsiębiorcy), czy usługobiorcy są lokalni i jakie są relacje z klientami?

Dalsza część prezentacji poświęcona była możliwościom finansowania firm przez przedsiębiorców. Uczestnicy dowiedzieli się więcej na temat ograniczeń jakie mogą zostać wprowadzone przez „tarcze” dotyczące utrudnienia lub nawet zakazu finansowania przez zagraniczne firmy spoza Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Dr Sobolewski wskazał na plusy i minusy takich ograniczeń. Omówiona została również emisja akcji i związane z nią limity oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego. Obligacje zostały wymienione jako dobry instrument jednak wymagający konieczności nadzoru, a co za tym idzie dodatkowych kosztów. Jako możliwość finansowania przedsiębiorstw poza giełdą dr Sobolewski wskazał crowdfunding jako opcję ciekawą i godną uwagi. Do tej bardzo ciekawej części prezentacji uczestnicy zadawali pytania pod koniec spotkania.

Ostatnia część spotkania dotyczyła konkretnych nowości, które musiały wprowadzić przedsiębiorstwa by zachować ciągłość działania w obliczu ograniczeń nałożonych przez kwarantannę. Chodzi dokładnie o spotkania on-line zarządów spółek, dokonywania czynności prawnych w cyberprzestrzeni (te kwestie zostaną szerzej omówione na kolejnym Wirtualnym Business Mixerze, na który serdecznie zapraszamy). Dr Sobolewski opowiedział także o digitalizacji na giełdzie. Rozważane były również kwestia opłacalności zmiany spółki. Podczas omawiania tej części prezentacji dr Sobolewski wskazywał na pozytywne efekty wprowadzania tych zmian także na rynek „pocovidowy”.

Po prezentacji uczestnicy zadawali wiele pytań, które rozwinęły się w ciekawą dyskusję. Spotkanie zostało zamknięte podziękowaniami prezesa Stowarzyszenia Sylwestra Wybranowskiego oraz Krzysztofa Pajączka. Na kolejne spotkanie WBM pt.: „Nowe modele prowadzenia spotkań biznesowych i organów spółek” zaprosił Robert Pietrusiński, który będzie jego moderatorem. Głos zabrał także dyrektor studiów Executive MBA na UW dr Tomasz Ludwicki, który oprócz podziękowań i gratulacji po spotkaniu zapowiedział udział prof. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania UW oraz kandydata na rektora UW, w jednym z nadchodzących spotkań Wirtualny Business Mixer.

W załączeniu nagranie ze spotkanie i prezentacja dr Ludwika Sobolewskiego.

Adres do ewentualnego kontaktu z dr Ludwikiem Sobolewskim.

ludwik.sobolewski@eemarketvenue.com

About the Author

You may also like these