Graduacja 2021 – relacja i galeria zdjęć z uroczystości

W ostatnią sobotę, 18 września 2021 roku, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta Graduacja Studentów XXVII edycji programu Executive MBA@UW. Wydarzenie to było szczególne, ponieważ ostatni rok nauki naszych Absolwentów był wyjątkowo trudny. Restrykcje związane z pandemią COVID-19 zakłóciły tradycyjny tok studiów, zmuszając Studentów do uczestniczenia w zajęciach online. Te niełatwe warunki nie przeszkodziły jednak naszym wytrwałym słuchaczom w złożeniu egzaminu dyplomowego i uzyskaniu tytułu Master of Business Administration, z czego niezmiernie się cieszymy. Ponadto rozpoczynamy obchody XXX-lecia programu MBA na Uniwersytecie Warszawskim. W 1991 roku pierwsza edycja wspólnego programu UW oraz University of Illinois rozpoczęła zajęcia.

Zdjęcie 1 J.M. Rektor prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak wygłasza powitalne przemówienie podczas graduacji absolwentów XXVII edycji EMBA@UW

Na uroczystości wręczenia dyplomów byli obecni J.M. Rektor UW prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, dziekan Wydziału Zarządzania UW prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dyrektor programu MBA@UW dr Tomasz Ludwicki oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Sylwester Wybranowski. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście specjalni, a także rodziny i przyjaciele Absolwentów oraz chór Collegium Musicum UW. Powitalne przemówienie zostało wygłoszone przez J.M. rektora UW, który odniósł się do wyzwań ekonomicznych przed którymi stoi Polska i świat, a następnie w jaki sposób edukacja na Uniwersytecie, a w szczególności na programie MBA, może pomóc w ich zrozumieniu oraz podjęciu działań. Następnie został wygłoszony wykład okolicznościowy przez dyrektora programu MBA, dra Tomasza Ludwickiego pt. „O wytrwałości”. Dr Ludwicki przedstawił w nim kluczowe momenty rozwoju programu poczynając od jego powstania, przez zakończenie dofinansowania ze strony USA, zmianę marki, oraz wreszcie okres pandemii COVID-19. W każdym z tych momentów znalazły się osoby, które mimo przeciwności losu i w imię oferowania najwyższej jakości edukacji, pomogły w przetrwaniu oraz rozwoju programu. Były to osoby z grona władz Uczelni, Wydziału, jak i wykładowcy oraz absolwenci. Dzięki ich zaangażowaniu i wytrwałości Program kształci z sukcesem liderów firm i korporacji, przedsiębiorców oraz pracowników różnych szczebli administracji, co znajduje odzwierciedlenie w akredytacjach EQUIS oraz MBA, a także w czołowych miejscach w rankingach krajowych oraz międzynarodowych.

Zdjęcie 2 Rektor prof. dr hab. Alojzy Nowak komplementuje występ chóru

Po przemówieniach nadszedł czas na najważniejszy punkt programu – rozdanie dyplomów. Szczególne gratulacje należą się Studentom, którzy zdobyli wyróżnienie za najwyższą średnią ocen. W polskojęzycznej edycji programu Executive MBA@UW byli to: Anna Łagocka, Marcin Bany oraz ex aequo Mariusz Kurzyca i Piotr Barański. W edycji anglojęzycznej uhonorowani zostali Jolanta Breiteneder, Łukasz Kasperski i Szymon Rutkowski.

Wspaniale poradziły sobie również grupy przygotowujące projekty doradcze. Jego Magnificencja rektor Uniwersytetu Warszawskiego szczególnie wyróżnił zespoły w składzie:

  • Bartłomiej Chmielowiec, Agnieszka Dudra, Anna Lewandowska i Daniel Zarębski za projekt „Strategia Rozwoju Telefonicznej Informacji Pacjenta w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta”
  • Sławomir Łazarski, Sławomir Kutyła, Witold Napierski i Adam Sanocki za „Strategię Rozwoju Małoskalowej Biogazowni”
  • Mariusz Kurzyca, Marta Nadaryńska i Łukasz Paciorek za projekt „Strategia Rozwoju Piekarni Kłos”
  • Łukasz Kasperski, Katarzyna Kolmetz, Radosław Kwaśnik i Kamil Maj za opracowanie projektu „Polipack 2024 – Business Development Strategy for High Quality Plastic Packaging Manufacturer”
  • Jolanta Breiteneder, Filip Matulewicz, Tomasz Orankiweicz i Marcin Świdziński za projekt „ABB Motion Service Improvement Project Capturing Market Opportunities in Poland”

Zdjęcie 3 J.M. Rektor Prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak wręcza pamiątkowe dyplomy dla autorów najlepszych projektów doradczych na XXVII edycji MBA@UW

Po przyznaniu dyplomów, odśpiewaniu przez znakomity Chór Kameralny Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego hymnu „Gaude Mater Polonia” i wygłoszeniu uroczystych przemówień przez Jego Magnificencję prof. Alojzego Nowaka, dr Tomasza Ludwickiego oraz członków Stowarzyszenia Absolwentów, rozpoczęła się część nieoficjalna. Pierwszym jej elementem było uroczyste otwarcie nowej siedziby naszego programu MBA w odnowionym piętrze Wydziału Zarządzania UW. Nowoczesne sale dydaktyczne z różnymi możliwościami aranżacji i wykorzystania multimediów są do dyspozycji słuchaczy MBA w dni zajęć, a w pozostałe służą studentom innych kierunków studiów oferowanych przez Wydział Zarządzania. Na koniec nadszedł czas na zdjęcia pamiątkowe i poczęstunek, a wieczorem nasi Absolwenci świętowali sukcesy na Balu.

Komentarze:

Tekst: Marta Idzikowska, redakcja Tomasz Ludwicki

wszystkie zdjęcia PhotobyMysluk.pl

mamy zgody na udostępnienie wizerunku od wszystkich osób widocznych na zbliżeniach

About the Author

You may also like these